Children in the Garden

חינוך ביתי

דרך חיים לפיה משפחות בוחרות שלא לשלוח את ילדיהן למערכת חינוכית, אלא לחנכם בבית, בקהילה וכחלק מהחיים עצמם

כולנו, כל ההורים ככלל, מלווים את הילדים שלנו בתהליכי למידה. הורים הבוחרים בחינוך הביתי, בוחרים לקחת את כל האחריות על הלמידה של ילדיהם לידיים שלהם. בחירה זו לעיתים מלווה בפחד וחשש, אבל במהרה משפחות לומדות כי דווקא החיים עצמם, יודעים לייצר את הכיתה הטובה ביותר. 

איך לומדים בחינוך הביתי? איך מתגברים על קשיים? איך מייצרים בבית ומחוץ לבית את הסביבה המתאימה לילדים שלנו?
 

בשאלות אלו ועוד יעסוק הבלוג החדש של הומבוק - "חינוך ביתי" 

Children Doing Headstands