ילדים ומבוגרים חוקרים יחד ולומדים יחד, כאשר בכל התהליכים הילדים נתפסים כשותפים ולא כמיכלים המתמלאים בידע. הקורס יביא את יופיה ואיכותה של גישת רג'יו אמיליה לחינוך, המובילה בעולם בכל הקשור לראיית ילדים/ות כאזרחים ברי ונושאי זכויות מלידה, הנולדים עם מינעד יכולות הנשען על איכות סביבות הלמידה אותן נציע להם.

 

סילבוס הקורס:

1. הורות ובניית יחסים משמעותיים; על התפתחות הזהות ותהליכי בניית העצמי
2. הכרות עמוקה עם הילדים והילדות שלנו; מאה שפות
3. למידה משמעותית פורצת גבולות
4. הורים וילדים בדיאלוג אתי; לקיחת אחריות על המסרים שלנו לילדנו