החיים שלנו עמוסים כל כך כהורים, למי יש זמן גם ללמד? האם אפשר לפתח חשיבה מתמטית דרך פעולות יומיומיות פשוטות ובצורה מהנה? בוודאי. בקורס נלמד את יסודות החשיבה המתמטית והחשיבה האנושית, ונדון בכיצד לנצל נכון רגעים בחיים עצמם כדי לפתח את היכולות החשובות הללו בצורה מהנה ופשוטה

סילבוס הקורס:

מפגש 1

עקרונות התיווך לפי פרופסור פוירשטיין
יסודות החשיבה המתמטית

מפגש 2
איך מפתחים מתמטיקה בתוך פעילויות יום יומיות
ומה התרומה של פיתוח כזה לפיתוח יכולות החשיבה ולאסטרטגיות למידה

מפגש 3
התמצאות במרחב כבסיס לפיתוח חשיבה מתמטית,
איך משפרים את ההתמצאות במרחב ולמה היא תורמת מעבר לתחום החשיבה המתמטית (רמז, היא יכולה לתרום הרבה ליכולות חברתיות)

מפגש 4
יחסי זמן וחשיבה מתמטית,
איך לומדים על הזמן, ומה הקשר בין הבנת יחסי זמן למתמטיקה
איך מפתחים את המודעות לזמן ואילו אסטרטגיות למידה קשורות למודעות הזו.
סיכום של המפגשים.